Rapporter SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

SAMDATA-rapportene listet opp nedenfor kan lastes ned som pdf-filer uten kostnader. Det vises til vår copyright-informasjon vedrørende bruk av rapportene.

Publisert 24. mars 2006

SAMDATA-rapporter fra SINTEF kan bestilles her:

Se ellers Helsedirektoratets informasjon om SAMDATA >>

                © SAMDATA 2007    |