Dårlig kvalitet på tvangsdata
Ny rapport: Kontroll av rapporterte institusjons- og pasientdata om tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling

Manglende kompletthet i rapportering av variabler som måler bruk av tvang i det psykiske helsevernet for voksne er fremdeles en stor utfordring. Det viser en SINTEF-rapport fra et prosjekt som har gått gjennom institusjonsdata fra SSB og pasientdata fra NPR.

Data for tvangsmiddelbruk, vedtak om skjerming og tvangsbehandling er ikke av en slik kvalitet at bruk av disse kan anbefales.

Les Sammendrag av ovennevnte rapport her (Pdf - 476 Kb)

Last ned SINTEF Rapport A11381 Kontroll av rapporterte inst og pasdata om tvangsmiddelbruk (Pdf - 894 Kb)

Kontakt: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 30. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |