Produktivitetsanalyser av spesialisthelsetjenesten og nøkkeltall for rusbehandling

Dette er utdrag fra kapitler som presenteres i sin helhet i SAMDATA sektorraporter for psykisk helse, rusbehandling og somatisk spesialisthelsetjeneste i løpet av oktober.

Publisert 26. august 2009

                © SAMDATA 2007    |