Opphør av nyhetsvarsling SAMDATA

Fra 1. januar 2010 overtok Helsedirektoratet SAMDATA-prosjektet. Dette innebærer at det ikke lenger vil sendes ut SAMDATA nyhetsbrev fra SINTEF.

For mer informasjon om SAMDATA og nyhetstjeneste knyttet til dette, ta kontakt med Beate Huseby i Helsedirektoratet, Beate.Huseby@helsedir.no

Nye tall for 2009 publiseres på Helsedirektoratets SAMDATA-side 15. august 2010.

Publisert 15. januar 2010

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no