Til hovedinnhold
Norsk English

Færre døgnplasser enn før i psykisk helsevern for voksne

På tross av økt antall utskrivninger har tallet på døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne blitt redusert med nær 25 prosent. I følge den nasjonale Opptrappingsplanen skulle plasstallet ha økt.

Ved de somatiske sykehusene (sykehussektoren minus det psykiske helsevern) sank sengetall og liggetid ekstra mye fra 2007 til 2008, etter å ha vært gjennom en gradvis nedgang i perioden 2003-2007.
 
Innenfor rusomsorgen var ventetiden før innleggelse ni uker i Helse Sør-Øst i 2008, mens tilsvarende ventetid var på 15 uker i Helse Nord.
 
Dette går fram av sektorrapportene som SINTEF utarbeider for Helsedirektoratet innenfor Samdata-prosjektet.
 
De årlige rapportgene belyser hvordan helseforetakene fungerer, sett i forhold til hovedmålene for helsepolitikken.

Les mer om Sektorrapportene fra Samdata 

Les også om Samdata-rapportene hos Helsedirektoratet