Funn fra SAMDATA Sektorrapporter for spesialisthelsetjenesten 2008
Nyhetsbrev 14. oktober 2009

Sektorrapport for det psykiske helsevernet

 • Langt flere voksne enn før får et behandlingstilbud
 • Færre døgnplasser enn før
 • Store geografiske forskjeller i bruk av tvang
 • Flere barn og unge får behandling enn tidligere, men døgntilbudet har ikke økt som planlagt

Les mer her

 

 

Sektorrapport for rusbehandling

 • Geografiske forskjeller i ventetid på rusbehandling
 • Økt ressursbruk men liten aktivitetsvekst
 • Rusbehandling er ulikt organisert i regionene

Les mer her

 

 

Sektorrapport for den somatiske spesialisthelsetjenesten

 • Høyest aktivitets- og kostnadsvekst i Helse Midt-Norge
 • Sterk vekst i antall legeårsverk
 • Helseforetakene er blitt mer kostnadseffektive
 • Behovsforskjeller forklarer mye av de geografiske forskjellene i kostnader per innbygger

Les mer her

 

Publisert 14. oktober 2009

                © SAMDATA 2007    |