Til hovedinnhold
Norsk English

CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology, SINTEF

Teknologi for å gi verden mer oppdrettsfisk.

CREATE skal opprettholde og styrke norske utstyrsleverandørers sterke posisjon som leverandører til oppdrettsnæringen, og være en ledende leverandør av kunnskap og utstyr til den globale akvakulturindustrien.

Norge har vært en foregangsnasjon når det gjelder avl, fôrutvikling, vaksinering og andre forhold i oppdrettsnæringen. Det nye CREATE-senteret i Trondheim skal sikre Norges posisjon når det gjelder teknologi til oppdretterne.

Bakgrunnen for CREATE-senteret er blant annet at den internasjonale etterspørselen etter fiskemat er økende. Folk i den industrialiserte og vestlige delen av verden spiser stadig mer fisk fordi det er sunt og godt, og i tillegg vokser verdens totale befolkning. Det betyr at havbruk blir et svært fornuftig satsingsområde. Siden fiskeriene i stor grad har nådd den maksimale bærekraftige avkastningen, blir oppdrett svaret på den økende etterspørselen.

På verdensbasis dominerer oppdrett av ferskvannsfisk, men det er grunn til å tro at den største veksten vil komme innenfor marint oppdrett. Her har Norge alltid ligget langt fremme. Vannkvaliteten er bedre, og faren for spredning av sykdommer er mindre. Samtidig er marint oppdrett mer krevende teknologisk.

Norge og Chile er verdens største nasjoner når det gjelder marin oppdrett, men Norge har hele tiden hatt et teknologisk forsprang både når det gjelder avl, fôrutvikling, vaksinering, redusert bruk av antibiotika osv. Det forspranget vil CREATE-senteret gjerne bidra til å beholde og utvide.

Eksportmulighetene er ikke bare store når det gjelder eksport av fiskemat, men også hva gjelder eksport av teknologi for oppdrett av fisk. CREATE-senteret skal konsentrere seg om teknologien som omgir fisken fra den blir satt ut i sjøen, til den blir hentet av en brønnbåt og skal fraktes til slakteriet.

– Det er også behov for fortsatt forskning og innovasjon når det gjelder blant annet avl og fôr, men det ligger utenfor vårt område, presiserer senterleder Arne Fredheim. Hovedfokus er å styrke innovasjonen hos de bedriftene som leverer utstyr og teknologi til oppdrettsnæringen.

Vertsinstitusjon: SINTEF Fiskeri og havbruk.
Forskningspartnere: NTNU Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS) og Institutt for teknisks kybernetikk, Havforskningsinstituttet, Akvaforsk og SINTEF IKT. Bedriftspartnere: AKVA group, Helgeland Plast, Egersund Net og Erling Haug Internasjonale partnere: Open Ocean Aquaculture Group at University of New Hampshire (USA), AquaNet/Network of Excellence (Canada)
Budsjett: 160 millioner kroner over åtte år.
Ansatte: 15–20 (heltid/deltid).
Senterleder/kontakt: Seniorforsker Arne Fredheim, tel: 934 59 721 e-post:
Mer info: http://www.sintef.no/create