CREATE Industriseminar

CREATE er nå inne i sitt åttende og siste år. I forbindelse med avslutningen arrangeres det et industrirettet seminar der utvalgte forskningsresultater presenteres. Seminaret holdes på Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn Værnes onsdag 12. november 2014. Det fokuserer på tre tidsaktuelle tema: Merdmiljø, lusebekjempelse og fôringsteknologi. Seminaret er gratis og rettet mot aktører i havbruksnæringen; utstyrsprodusenter, oppdrettere og forvaltning.

Program

Påmelding

Recent projects