Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Byggforsk - nytt konsernområde i SINTEF

Fra 1. januar 2006 former 150 ansatte fra Byggforsk og 120 ansatte fra bygg- og anleggsmiljøene i SINTEF et nytt konsernområde. SINTEF Byggforsk AS blir et komplett forskningsinstitutt for bygge-, anleggs- og eiendomssektoren.

Har du tenkt på hvor mye av det bygde miljøet du aldri ser? Noen må vite noe om det også – om vannledningene, armeringen, fjellet som er sprengt bort i tunnelen, fyllmassen under asfalten, tetningslistene i vinduskarmen, baderomsmembranene og fukten i husveggen din.

Norges byggforskningsinstitutt tar med seg kompetanse innenfor installasjoner, energi og innemiljø, materialer og konstruksjoner samt byggeprosess, bolig, bygd miljø og samfunn inn i konsernområdet SINTEF Byggforsk.

Fra SINTEFs side trekkes avdelingene Arkitektur og byggteknikk, Berg- og geoteknikk, Betong, Kyst- og havnelaboratoriet, Veg- og jernbaneteknikk, Vann og miljø og Energi- og klimateknikk inn. SINTEF NBL as inngår som et heleid datterselskap til SINTEF Byggforsk AS.

Gå til www.sintef.no/byggforsk