Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt senter for helsetjenesteforskning

SINTEF og NTNU etablerer et felles senter for helsetjenesteforskning. Senteret vil konsentrere sin innsats om primærhelsetjenesten, helseøkonomi/økonomisk styring og samhandling i helsesektoren.

Direktør Bjørn Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet foresto den offisielle åpningen av senteret fredag 10. juni.

Direktør Bjørn Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet (i midten) ønsker tvillingpartnerne SINTEF og NTNU – her representert ved forskningssjef Kari Nyland og professor Jon Magnussen – lykke til med det nyetablerte Geminisenteret.
Foto: Svein Tønseth


Senter etter ”Gemini-modellen”
Senteret føyer seg inn i rekken av såkalte Geminisenter som tvillinginstitusjonene SINTEF og NTNU har opprettet sammen de siste årene.

Dannelsen av senteret innebærer at Institutt for samfunnsmedisin ved NTNUs medisinske fakultet og miljøet Helsetjenesteforskning ved SINTEF Helse vil blinke ut fellesaktiviteter som kan gi økt faglig kvalitet og mer forskningsbasert kunnskap om norsk helsetjeneste.


Felles strategiprosesser og koordinerte søknader

I et Geminisenter har de samarbeidende fagmiljøene felles strategiprosesser. Partene koordinerer også arbeidet med søknader om større forskningsprosjekter og
-programmer.

Geminisentrene arbeider i tråd med visjonen: Være internasjonalt fremragende sammen.


Målet: En bedre helsetjeneste

Fagfeltet helsetjenesteforskning skal gi økt kunnskap om effektiv organisering og styring av helsesektoren, samt effektiv og rettferdig ressursfordeling.

Målet er bidrag som kan skape en bedre helsetjeneste for brukerne og en bedre ressursutnyttelse for samfunnet.


Et nasjonalt fagmiljø

Samlet utgjør miljøene ved SINTEF Helse og NTNU i dag et av Norges største miljø for helsetjenesteforskning. Målet med det nyopprettede senteret er å utnytte denne kompetansen til å bygge et miljø som er nasjonalt ledende. Gjennom å etablere og videreføre felles prosjekter med Helse Midt Norge vil senteret også utnytte den lokale arenaen for forskning og forsøksvirksomhet.

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}


, Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU


Av Svein Tønseth