Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging IS-24/8 - Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid


I forbindelse med kartleggingen IS-24/8 Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, ber Helsedirektoratet og SINTEF om innspill til tema som bør kartlegges våren 2018. Årsverksspørsmålene holdes konstante fra år til år, men resten av skjemaet er fleksibelt og ulike tema kan inngå.

I spørreundersøkelsen finnes spørsmål om kartleggingen og de variablene som rapporteres på der. Se egen lenke til fjorårets kartleggingsskjema under, hvis du har behov for å se IS-24/8-skjemaet mens du besvarer undersøkelsen.

Last ned Kartleggingsskjema for 2017(pdf)

 

Kontaktperson: Solveig Osborg Ose