Til hovedinnhold
Norsk English

Tiltak

Hvordan foreslå tiltak?

Når STEP-diagrammet er ferdig, tar man tak i sikkerhetsproblemene identifisert i Trinn 2 og foreslår tiltak og barrierer som kunne ha stanset hendelseskjeden i å utvikle seg videre. Bruk gjerne "Sjekklister – årsaker til rømming" som støtte. 

Oppsummer sikkerhetsproblemer og forslag til tiltak i en tabell (se eksempel i tabell ). Gjør gjerne en prioritering av forslag til tiltak, for eksempel ved å bruke kategori A, B eller C, med A som høyeste prioritet.