Til hovedinnhold
Norsk English

Lukkede landbaserte anlegg

litt om prosjektet

mer om prosjektet

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.01.2015

Artikler

  1. Primærrensing av avløpsvann fra norske settefiskanlegg (2013 Rosten et al)
  2. Comparative economic performance and carbon footprint of two farming models for producing Atlantic Salmon (Liu et al)
  3. Membranfiltrering - aktuell teknologi som smittebarriere mot moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer (2014 Dahle et al)
  4. Changes to flow and turbulence caused by different concentrations of fish in a circular tank (2015 Plew et al)
  5. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig (2013 Rosten et al)
  6. Karakterisering av avløpsvann fra norske landbaserte settefiskanlegg (2015 Rosten)
  7. Klimaregnskap - håndtering av slam fra settefiskanlegg (2013 Hognes & Rosten)
  8. TEKSET - Innovasjon for settefisk 2016 (2016 Aspaas)