Til hovedinnhold
Norsk English

Kurspakke i systematisk forbedring for mat- og drikkeindustrien

Verdistrømskartlegging

I dette kurset lærer du å implementere en arbeidsmetodikk som skaper effektive prosesser. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Påmelding

Kurset holdes 13.09., 27.09., og 04.10.21 fra 08:00 til 16:00.

MELD DEG PÅ KURS

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • Verdistrømsanalyse bidrar til helhetlig forbedringsfokus mot de deler av verdikjeden der det er mest å hente.
 • Vår tilnærming involverer medarbeiderne i de ulike rollene / delprosessene langs verdikjeden, og sikrer god forankring rundt både mål og tiltak.
 • Metoden er like aktuelt for både vareproduserende, tjenesteytende og administrative prosesser.
 • Lær å jobbe effektivt med digital kartlegging.

Målgruppe: 

Kurset er egnet for ledere, tillitsvalgte, sentrale støtteressurser og prosessoperatører.

Kurset er rettet mot virksomheter som ønsker å lære en systematisk og inkluderende arbeidsmetodikk som setter fokus på å skape gode prosesser med god flyt. 

Tidspunkt:

Kurset holdes 13.09., 27.09., og 04.10.21 fra 08:00 til 16:00.

Verdistrømsanalyse.png

Praktisk informasjon:

 • 3 moduler med hjemmeoppgaver mellom modul 1 og 2.
 • 4 grupper med 3-5 personer per gruppe.
 • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk.

Gjennomføring:

 1. Teori om lean og viktigheten av god flyt i verdikjedene.
 2. Detaljert teori om verdistrømsanalyse, hvordan en går frem i en fysisk sesjon ved hjelp av lappeteknikk.
 3. Gi eksempel på hvordan en kan gjøre det samme i en digital form.
 4. Gjennomgang av informasjon/ fakta tilhørende en utvalgt prosess.
 5. Gruppearbeid med å sette sammen informasjonen i en helhetlig beskrivelse av nåsituasjonen gjennom digital samhandling.
 6. Hjemmeoppgave utfra egen prosess på jobb/hjemme.
 7. Hvordan ta neste steg med ønsket framtidsbilde for egen prosess og skape en kontinuerlig flytforbedrings kultur.

Forberedelser:

I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og eventuelt forberedes frem mot kurset.