Til hovedinnhold
Norsk English

Kurspakke i systematisk forbedring for mat- og drikkeindustrien

Lærende organisasjon (Kata)

Lær hvordan du skaper en lærende organisasjon med Toyota Kata. Kurset er gratis og gjennomføres digitalt kombinert med praktisk arbeid ute i din bedrift.

Kontaktperson

Påmelding

Dette kurset er nå fullt og er stengt for påmelding.

Du kan nå melde deg på ny kurspakke her: Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien.

Vennligst kontakt for mer informasjon

Hvorfor akkurat dette kurset?

Toyota Kata bidrar til å skape en lærende organisasjon. Dette er en metodikk for å involvere medarbeiderne i målrettet og systematisk forbedringsarbeid. 

Du vil lære om:

  • Forbedrings-Kata, en rutine for å tenke og handle for å nå virksomhetens mål. ​
  • Coaching-Kata, en metod ledere bruker for å veilede medarbeidere.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte  og sentrale støtteressurser som ser behov for å etablere arenaer for å sikre at forbedringsarbeidet ledes og følges opp på lik linje med daglig drift.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 1 dag kurs  og  ½ dag oppfølging. Alt gjøres digitalt via Teams.
  • Vi anbefaler at minimum 2 fra hver bedrift deltar for å kunne trene på coaching i hjemmeoppgaven.
  • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk

Gjennomføring

  1. Kurset veksler mellom teori og praktiske øvelser
  2. Kurset baseres på boken «Toyota Kata» av Mike Rother, men er tilpasset Leanimplementering etter den norske modellen, «Lean på norsk». ​
  3. Kurset innleder med teori om kata: Hva skiller kata-metodikken fra tradisjonelt forbedringsarbeid? Hvordan jobbe mer proaktivt fremfor reaktivt i problemløsning?
  4. Vi tar et strategisk blikk på nåsituasjonen og neste mål.
  5. I tillegg til forbedrings-kata, vil det være et  stort fokus på coaching. Her med teoretisk tilnærming samt øving i mindre grupper (breakout-rooms) og refleksjon.