Til hovedinnhold
Norsk English

Material- og Verkstedtekniske Laboratorier


Kontaktperson

Behovet for testing og verifikasjon øker i takt med større krav til kvalitet og økt konkurranse. Dette tjenestetilbudet leverer kvalifiserbare størrelser basert på testprosedyrer, samt kvantitativ vurdering av disse opp mot etablerte kravspesifikasjoner.

Ekspertise

Materialkarakterisering

Vi har lang erfaring med karakterisering av materialer på mikrometer, nanometer og atomær skala ved bruk av mikroskopi, diffraksjon og spektroskopiske metoder. Vi er spesialisert i strekkprøving, skårslagsprøving, hardhetsmåling og strukturanalyse.

Produkttesting og analysering

Vi har lang erfaring med produkttesting av bremserørkoblinger, både sprengtester og uttrekk- og lekkasjetester, og uttrekktester og bruddanalyse på vannkoblinger.

Laboratorier

Metallografi

Metallografi

Vi har ekspertise knyttet til metallenes egenskaper, formgivning, behandling og anvendelser. Vi jobber med alle metall, men har særlig fokus på aluminium, stål og kopperlegeringer. I vårt laboratorium utfører vi blant annet mikrostrukturanalyser...

Mekanisk testing

Mekanisk testing

Behovet for testing og verifikasjon øker i takt med større krav til kvalitet og økt konkurranse. I vårt laboratorium tester vi produkter og materialer på blant annet strekk, støt, utmatting og hardhet.

Produkttesting

Produkttesting

Vår ambisjon er å hjelpe våre kunder med å sikre deres prosesser og produkter gjennom å øke forståelsen for materialene som er involvert. I vårt laboratorium tester vi blant annet produktfunksjoner og reaksjoner på forskjellige klimaer og tilhørende...