Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Industri


Kontaktperson

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF.  Vi leverer teknologi for et bedre samfunn med spisskompetanse innen bærekraftig produksjon og verdiskaping.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering.

Instituttråd og ledelse

Instituttråd

  • Reidar Bye - Visekonsernsjef, SINTEF
  • Eli Aamot - Konserndirektør, SINTEF Industri
  • Jack A. Ødegård - Forskningsdirektør, SINTEF Industri
  •  - Dekan, NTNU
  •  - Prodekan for forskning, UiO
  • - Fabrikksjef, Yara Porsgrunn
  •  - Vice Presient, Aker Bio Marine ASA
  •  - Director R&D - Corporate Specialist Silicon Alloy Production, Elkem ASA
  •  - Seniorforsker, SINTEF Industri
  • Ole S. Kjos - Seniorforsker, SINTEF Industri

Ledelse

Nøkkeltall

Publikasjoner