Til hovedinnhold
Norsk English

Digitalisering

Digitalisering er et strategisk og prioritert forskningsområde for hele SINTEF. Vårt bidrag til dette viktige fagfeltet gjennom et tverrfaglig team i SINTEF er innen fagområdet interoperabilitet.

Interoperabilitet går ut på å utvikle dataspråk som får to eller flere systemer til å utveksle informasjon gjennom et felles representasjonssystem for å utføre komplekse oppgaver som ikke kan utføres av hvert enkelt system alene. Vårt fokus har vært på materialvitenskap, der målet er å representere, administrere, få tilgang til og bruke digital informasjon om produkter, komponenter, materialer, samt deres oppførsel og deres prosessering for å få kunnskap og innsikt om de intrikate struktur-egenskap relasjonene langs hele verdikjeden og livssyklusen til materialet eller komponenten.