Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Formasjonsfysikk

Vi hjelper våre kunder med å forutsi egenskapene og oppførselen til undergrunnen for olje og gass, CCS og lignende operasjoner. Vår kompetanse er avgjørende for å tilby pålitelig seismisk tolkning, sikker og effektiv boring, produksjon og injeksjon, sikker CO2- og H2-oppbevaring og langsiktig tetting etter at brønnen er forlatt.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Geomekanikk - den mekaniske oppførselen til porøs bergart
 • Bergfysikk - relatert bergartegenskaper og væskemetning til akustiske bølger
 • Seismisk tolkning
 • Forutsigelse av stress og steinsvikt
 • Brønnstabilitet under boring
 • Reservoarerosjon og komprimering
 • Forsegling av CO2-lagringsplasser
 • Hydraulisk brudd
 • Skifer som naturlig brønnbarriere
Person håndterer maskin
Foto: Thor Nilsen/SINTEF

Vår tilnærming og infrastruktur

 • Tett bransjesamarbeid
 • Sterkt vitenskapelig grunnlag
 • Kombinere teori-eksperiment-modelleringsfelt
 • Triaksiale lastrammer med væsketrykk, temperaturkontroll, akustiske sensorer
 • Spesialiserte celler for simulerte operasjoner
 • Prøvetesting i liten skala
 • Intern og kommersiell programvare for analytisk og numerisk modellering


Medarbeidere i forskningsgruppen for Formasjonsfysikk

Maskin