Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Elektrolyse og høytemperatur materialer


Kontaktperson

 • Bærekraftig elektrokjemisk produksjon av metaller og legeringer fra både primære og sekundære kilder.
 • Nye elektrokjemiske prosesser med eliminering av CO2-utslipp og nye CCS-klare prosessløsninger.
 • Resirkuleringskonsepter for kritiske råvarer og metaller.
 • Storskala elektrisitetslagring i nye batteriteknologier basert på metaller og smeltede salter.
 • Utvikling av karbon, biokarbon og ildfaste materialer med kvalitetskontroll testmetoder og avansert analyse.

Forskningsområder

 • Fluor- og kloridkjemi
 • Elektrolyse av smeltet salt
 • Elektrolyse av vandige løsninger
 • Smeltet salt/metallbatterier
 • Karbonelektrodeteknologi
 • Biokarbon og biobindemidler
 • Ildfaste materialer
 • Gassanalyse av prosessgass/utslipp

Infrastruktur

 • Laboratorier for smeltet salt
 • Laboratorier for vandige løsninger
 • Høytemperaturovner (til 1700 °C)
 • Elektrokjemiske metoder og instrumenter
 • Ildfaste og karbon testmetoder og analysemetoder
 • Avansert materialkarakterisering (XRD, SEM/OM, CT, LECO, Laser Flash)
 • Programvaremodellering


Medarbeidere i forskningsgruppen for Elektrolyse og høytemperatur materialer