Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Boring og brønn

Vi tilbyr løsninger og FoU-tjenester for brønnmaterialer, borevæsker og styring av strømningsforhold i brønnen under boring.

Kontaktperson

Vår kompetanse er avgjørende for å kunne redusere kostnader og implementere løsninger for plugging og forlatelse av brønner og for automatisering av boreoperasjonene.

Forskningsområder

 • Boring av brønner for olje og gass, CO2-lagring og geotermisk energi
 • Overvåking av boreoperasjonen
 • Automatisert boring
 • Hydraulikk og brønnkontroll
 • Transport av borekaks
 • Brønnintegritet
 • Brønnplugging (P&A)
Person arbeider med et rør

Forskningstilnærming

Person håndterer labutstyr
Foto: Thor Nielsen/SINTEF
 • Anvendelser som dekker miljøvennlig utnyttelse av både fossil og fornybar energi; olje&gass, CO2-lagring og geotermisk energi
 • Avanserte testanlegg og laboratorier  i liten og mellomstor skala
 • Programvare, modeller og algoritmer for bore- og brønnindustrien
 • Løsninger som gir lavt karbonavtrykk og betydelig kostnadsreduksjon
 • Nøkkelroller i flere store forskningssenter og nasjonale F&U-infrastrukturer: SFI SWIPA, NorPALabs og LowEmission

Strategiske forskningssentre

LowEmission Research Centre

LowEmission Research Centre

Start:
End:

The LowEmission Research Centre will develop new technologies and concepts for offshore energy systems, energy efficiency and integration with renewable power production technologies for application on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

NorPAlabs

NorPAlabs

The Norwegian P&A Laboratories project will set up a full-range lab facilities for safe and cost-efficient plugging and abandonment of wells. The institutions SINTEF (project owner), NORCE, NTNU and UiS, together organised as Norwegian P&A...

SWIPA

SWIPA

Formålet for SFI-initiativet SWIPA er å framme en vitenskapelig forståelse av ytelsen av permanente brønnbarrierer og legge til rette for bedre metoder for å etablere slike barrierer.

Kontaktinfo

Bergen

Trondheim