Til hovedinnhold
Norsk English

TE-03 Produksjon av fremtidens råolje fra biologiske materialer

Denne oppgaven er en praktisk oppgave i lab

Kontaktperson

Motivasjon og relevans

Denne oppgaven er en praktisk oppgave i lab. Hovedmålet er å kjøre forsøk i SINTEF Energis kontinuerlige HTL (hydrothermal liquefaction) anlegg med mål om å produsere biologisk råolje med best mulig kvalitet og undersøke separasjonsteknikker for å skille biooljen fra prosessvannet. Forsøksarbeidet blir designet sammen med våre industrielle partnere i FME Bio4Fuels prosjektet slik at det blir nyttig for norsk industri.

Bakgrunn

For å bekjempe klimaendringer vi trenger alle fornybarteknologier og vi trenger de raskt. For transport, trenger vi biodrivstoff i framtidige energimiksen for å nå 1,5˚C målet spesifisert i Parisavtalen. Behovet er størst i sektorer hvor elektrifisering er utfordrende, for eksempel i luftfart, skipsfart og anleggsmaskiner.

Hydrotermisk konvertering (hydrothermal liquefaction, HTL) er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium. HTL er lik prosessene som dannet olje og gass, bare at vi bruker mye kortere tid i laben. Utfordringen blir at kvaliteten på oljen er dårligere enn fossil olje.

HTL er ideelt for behandling av våt biomasse, fordi man kan oppnå store energibesparelser ved å unngå tørketrinnet som er nødvendig i konvensjonelle termiske prosesser (forbrenning, o.l.). Energien som brukes til å varme opp råstoffet til reaksjonstemperatur i HTL, kan gjenvinnes fra produktstrømmene. Dette gir høy energieffektivitet for HTL.

Hydrotermiske prosesser foregår i vann ved høyt trykk og moderate temperaturer. Under prosessering, konverteres råstoffet bl.a. til biocrude som er et oljeprodukt og som kan oppgraderes til biodrivstoff. Produktene (gass – fast stoff – olje) dannes i ulike mengder avhengig av prosessbetingelsene.

Siden vann brukes som reaktant og løsningsmiddel, er det resulterende materialet en blanding av olje og vann med organiske innhold. Separasjon av olje og organisk innhold fra vannet kan utføres på mange måter (i henhold til litteraturen), men det er begrenset informasjon om separasjonsteknikker for vår kontinuerlig reaktor. Dette sommerprosjektet vil inkludere å undersøke separasjonsteknikker som er spesifikke for et kontinuerlig produksjonssystem på den sikreste og mest kostnadseffektive måten.

Teknologien er ikke kommersiell enda, men det finnes industrielle aktører (f.eks. Steeper Energy, eni, Licella). Denne teknologien er også valget til Statkraft og Silva Green Fuels demoanlegg i Norge. Les mer om teknologien i SINTEF bloggen "Biofuels from waste – What is hydrothermal liquefaction and why is it interesting?".

Konkurransedyktige, effektive og lønnsomme verdikjeder basert på hydrotermiske prosesser krever fortsatt mer forskning og utvikling.

Oppgave

Reaktoren er presentert på Norbiolab hjemmeside.

Produksjon-av-fremtidens-råolje-fra-biologiske-materialer_2.jpg

Oppgaven består i

 • Å sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
 • Planlegge forsøkene og HMS sammen med veiledere
 • Utføre og dokumentere forsøkene
 • Evaluere forsøkene
 • Undersøke separasjonsteknikker for å skille biooljen fra prosessvannet
 • Skrive dokumentasjon og sluttrapport

Forutsetninger

 • Erfaring eller interesse for lab og praktiske oppgaver
 • Interesse for biomasse, bioenergi, bioprodukter
 • Evne til å sette seg inn i bruk av eksperimentelt utstyr og analyse

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Organisk og/eller uorganisk kjemi
 • Analyse av sammensatte oljer
 • Erfaring fra trykksatte prosesser
 • Enkle mekaniske reparasjoner (bytte rør, ventil, o.l.)

Hovedveileder Nikalet Everson

Medveileder Judit Sandquist

Slik søker du:

Søknad, CV og karakterutskrifter lastes opp der du søker.

Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil tre sommerjobber. Om du søker på flere sommerjobber sender du en samlet søknad. Jobbnummer for de ønskede jobbene legges som overskrift i søknadsteksten i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...). Vi gjør oppmerksom på at søkere kan vurderes for andre sommerjobber enn de har søkt på.

Stillingene fylles fortløpende. Vi anbefaler deg derfor å søke tidlig.


Søk her

Søknadsfrist er 5. november kl 23.59. 


Se alle sommerjobber i SINTEF Energi