Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

SINTEF Energi bygger om i Sem Sælands vei 11 på Gløshaugen i Trondheim. Det nye bygget får navnet SINTEF HORIZON og skal være innflyttingsklart høsten 2024.

Illustrasjon av det nye bygget

Behov for mer plass

Gjennom årene har SINTEF Energi løpende tilpasset eksisterende kontorlokaler i Kolbjørn Hejes vei og Sem Sælands vei for maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer. I 2016/17 var det tydelig at den planlagte veksten ville kreve mer kontor- og møteromskapasitet enn det som var tilgjengelig, og administrasjonen startet arbeidet med å vurdere alternative løsninger.

Kontorbygget i Sem Sælands vei eies av SINTEF Energi, og derfor kan kapasiteten utvides relativt raskt.

Illustrasjonsbilde av det nye bygget fra innsiden i 1.etasje

Utbygging i samarbeid med Campussamling

NTNUs campusprosjekt åpner nye muligheter for å styrke det strategiske og operative samarbeidet mellom SINTEF og NTNU. Nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse i regi av campussamling gjør det mulig å tenke nytt med hensyn til kobling av fagmiljøer på tvers både internt i NTNU, men også når det gjelder SINTEF.

SINTEF er svært opptatt av å videreføre og styrke samlokaliseringen med NTNU og SINTEF Horizon vil gi positive bidrag til fellesskapet gjennom økt kapasitet og bedre fasiliteter for konferanser, møter og kontorarbeidsplasser for både ansatte og studenter.

kart som viser alternative og stengte gangveier rundt Gløshaugen

Stengte gangveier på Gløshaugen

Gangveiene merket med rødt på kartet stenges i forbindelse med ombyggingen i Sem Sælands vei 11. Alternativ gangvei er merket med blått. 

Det nye bygget:

  • 400 kontorplasser, noe som er en økning på mellom 240 til 280 kontorplasser.
  • 11 000 kvadratmeter, nesten en dobling fra våre tidligere 6000 kvadratmeter
  • 8 etasjer høyt, som er 3 etasjer mer enn de tidligere 5 etasjene
Mats Annæus Hobbel

Mats Annæus Hobbel

Konsulent SINTEF Energi
97775177