Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF HORIZON

SINTEF Energi bygger om i Sem Sælands vei 11 på Gløshaugen i Trondheim

Nytt bygg sett fra øst
Nytt bygg sett fra øst
Mats Annæus Hobbel

Mats Annæus Hobbel

Konsulent SINTEF Energi
97775177

Behovet for nytt bygg
SINTEF Energi har løpende tilpasset eksisterende kontorlokaler i Kolbjørn Hejes vei og Sem Sælands vei for maksimal utnyttelse av tilgjengelige arealer.  I 2016/17 var det tydelig at planlagt vekst ville kreve mer kontor- og møteromskapasitet enn det som er tilgjengelig og administrasjonen startet arbeidet med å vurdere alternative løsninger. Fordi kontorbygget i Sem Sælands vei eies av SINTEF Energi, kan kapasiteten utvides relativt raskt og utvidelsen vil gi en kapasitetsøkning på 240 til 280 kontorplasser i tillegg til dagens kapasitet.

Vi bygger ut i samarbeid med Campussamling
NTNUs campusprosjekt åpner nye muligheter for å styrke det strategiske og operative samarbeidet mellom SINTEF og NTNU. Nybygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse i regi av campussamling gjør det mulig å tenke nytt med hensyn til kobling av fagmiljøer på tvers både internt i NTNU, men også når det gjelder SINTEF.

SINTEF er svært opptatt av å videreføre og styrke samlokaliseringen med NTNU og SINTEF Horizon vil gi positive bidrag til fellesskapet gjennom økt kapasitet og bedre fasiliteter for konferanser, møter og kontorarbeidsplasser for både ansatte og studenter.