Til hovedinnhold
Norsk English

Høy miljøstandard for nytt SINTEF-bygg

Illustrasjon av det nye bygget, Horizon, i Sem Sælands vei
Illustrasjon av det nye bygget, Horizon, i Sem Sælands vei
Nå blir hele SINTEF Energis oppgraderte bygg på Gløshaugen bygget etter miljøstandarden BREEM-NOR Excellent.

Opprinnelig plan var at den nye delen av bygget skulle få denne standarden. I et styremøte i slutten av november ble det vedtatt ekstra oppgradering av den gamle delen slik at den også når samme høye miljøstandard.

– Oppgraderingen øker kvaliteten på hele bygningsmassen med bærekraftige løsninger som medarbeiderne forventer, sier Per Normann Mikalsen, viseadministrerende direktør i SINTEF Energi.

I tillegg vil oppgraderingen gi besparelser knyttet til energiforbruk og fremtidig vedlikehold.

– Dette er et spennende miljøprosjekt både for oss og Veidekke. Det er ikke så ofte man gjenbruker bygg fra 50-tallet på denne måten, sier Mikalsen.

Bygger miljøvennlig

Da behovet for mer plass meldte seg hos SINTEF Energi, ble det raskt bestemt at man ikke skulle rive og bygge nytt, men i stedet utvide det eksisterende bygget. Det gamle bygget tas vare på, og bygningsdeler og interiør blir gjenbrukt.

SINTEF er opptatt av å være med på å forme fremtidens løsninger. En god miljøsertifisering for bygget er derfor viktig.

– I stedet for å rive og bygge nytt, gjenbruker vi det gamle bygget og bygger på i høyden. Gjenbruk er mer miljøvennlig, og SINTEF må gå foran med et godt eksempel i det vi gjør, sier Mikalsen.

Oppgraderingen gir noe høyere kostnader, og usikkerhetsmarginen er derfor økt noe. Samtidig søker byggeprosjektet å ferdigstille bygget i tråd med den opprinnelige kostnadsrammen.

Miljøtiltakene som nå gjøres i den gamle delen er bedre isolasjon, solceller på taket og et energikonsept med varmepumpe for oppvarming og kjøling.

Sertifiserer miljøvennlige bygg

BREEM-NOR er en miljøsertifisering av bærekraftige bygg, tilpasset for norske forhold av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen. Sertifiseringen har fem nivå, der excellent er den nest høyeste sertifiseringen man kan få. For å få BREEM-sertifisering, må man dokumentere miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi; og forurensning.

– Det holder for eksempel ikke at bygget i seg selv er miljøvennlig - selve byggeprosjektet må også være det, forklarer Mikalsen.

Bygget, som får navnet Horizon, skal etter planen være ferdigstilt høsten 2024.

Kontaktperson