Til hovedinnhold
Norsk English

2020 var annerledesåret

Dette var annerledesåret der mange rundt om i verden har bekymret seg for helse og økonomi, og fremtiden til familie og venner. 2020 har også vært året da vi har vist at vi samlet kan møte framtiden og gjøre den enda bedre.

Verden ble på mange måter liten i 2020, da vi alle ble rammet av en felles fiende. Verden har stått samlet i å bekjempe koronaviruset. Det som er spesielt er at vi har samlet oss rundt forskningen, for det er her redningen vil finnes. Mer enn før tror jeg folk forstår at vi trenger kunnskap og forskning for å løse de store globale utfordringene.

Når pandemien er borte, vil fortsatt
klimautfordringene være her. Vaksinen vil forhåpentligvis få bukt med koronaviruset. Men hvilken vaksine vil hjelpe mot klimautfordringene?


I SINTEF Energi forsker vi for å finne klimavennlige energiløsninger. Dette er den viktigste vaksinen for å kutte verdens klimagasser.


Dette gjør vi sammen med vår viktigste partner, NTNU, og i nært samarbeid med industrien og andre samarbeidspartnere. Vår vaksine vil være helt avgjørende for at Norge skal lykkes med omstillingen til mer bærekraftige energiløsninger. I forbindelse med en av regjeringens krisepakker fikk alle forskningsinstituttene en ekstraordinær grunnbevilgning som har gjort det mulig å øke innsatsen for å blant annet komme opp med nye konsepter.

I 2020 har SINTEF Energi blant annet utviklet og sett på nye konsepter for:

  • mer bærekraftige datasentre
  • ny e-infrastruktur som skal bidra til klimanøytralitet
  • sensorer i kabler som skal gi høyere forsyningssikkerhet og reduserte samfunnskostnader
  • overvåkning av fremtidens høyspente sjøkabler
  • droner for å kartlegge vassdrag
  • 3d printing for mer effektive varmevekslere
  • digital tvilling av havvindparker
  • avansert simuleringsmodeller for vannkraftturbiner
  • kulde- og varmebatterier basert på faseendringsmaterialer

Dette er bærekraftig teknologi som vi mener kan ha stort potensiale for norsk næringsliv.

Så opp i alt det vanskelige rundt oss - er jeg optimistisk for fremtiden. Opp i alt som har skjedd har våre ansatte sammen med partnere klart å opprettholde normal drift, og bidratt til at vi har fått mange nye og viktige prosjekter i både Norge og internasjonalt.

I 2020 klarte vi også å gjennomføre sommerforskerprosjektet som "normalt". Det vil si at vi hadde rundt 30 studenter som forsket sammen med oss fra hjemmekontor, fra spisestua, fra hengekøya, i sofaen og fra lesesalen.

Dette annerledesåret har på mange måter satt ny retning for fremtiden for forskningen og for oss i SINTEF Energi. Dette har vært året for å se nye muligheter i en vanskelig situasjon. Fremtiden vil ikke bli lik sånn det var før pandemien; i løpet av 2021 kommer vi til å forstå mer av hvordan den nye normalen kommer til å bli.

2020 har vist at vi sammen med NTNU og industrien er en kraftig organisasjon og at vi kan tilpasse oss fremtidens utfordringer. Sammen er jeg trygg på at vi går en positiv fremtid i møte.

 

Tilbake til årsrapportsiden.

Nøkkeltall

602 Prosjekt

437 kunder

178 internasjonale kunder

Kontaktperson