Til hovedinnhold
Norsk English

Sammen med våre norske og internasjonale partnere former vi en mer bærekraftig fremtid for oss alle

Koronapandemien, de helsemessige og økonomiske konsekvensene, er en helt ny global utfordring. Pandemien har vist hvordan intenst forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av landegrenser forhåpentligvis vil stoppe korona. Klimautfordringen er også en utfordring som må løses globalt, der internasjonalt forskningssamarbeid er avgjørende. Arbeidet vi i SINTEF Energi utførte sammen med våre partnere i 2019, viser vårt store bidrag til klimadugnaden.

Energi er den største bidragsyteren til klimagassutslipp. Det betyr at en rask overgang til bærekraftige energiløsninger er nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer.

I 1987, kom en FN-rapport som het «vår felles framtid». Den var skrevet av Brundtland-kommisjonen, ledet av Gro Harlem Brundtland. Det sentrale begrepet i rapporten er bærekraftig utvikling. Bærekraft ble definert til å handle om tre ting: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Alle tre må ivaretas for å sikre bærekraft.

Årene gikk, og bærekraft havnet i skyggen av andre globale utfordringer. Men i 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt, og vi fikk Parisavtalen samme år. Målene har ført til ny giv, slik at både myndigheter og private virksomheter forstår at handling må til. De må legge nye planer for virksomheten for å ha lønnsomhet og vekst på lang sikt.

Jeg tror de fleste av oss forstår at nå haster det. Plutselig skriver vi 2020 – og det er kun 10 år før vi skal nå FN-målene. Vi har også sett de siste to årene at ungdommen begynner å bli utålmodige. Dette er viktig, fordi det er deres fremtid det er snakk om. Selv med andre globale utfordringer som koronapandemien, er klima fortsatt en av de aller største utfordringene som vi må løse sammen.

Verden trenger alle redskapene i redskapsboden til klimadugnaden. Vi i SINTEF Energi har veldig mange redskap, og flere av disse får dere presentert i denne årsrapporten.

SINTEF Energi er viktig, fremtidsrettet og det vi gjør er meningsfullt. Vi er i vekst, og vi leverte på nytt et veldig godt resultat i 2019. Sammen med våre norske og internasjonale partnere former vi en mer bærekraftig fremtid for oss alle.

Nøkkeltall

602 Prosjekt

437 kunder

178 internasjonale kunder

Kontaktperson