Til hovedinnhold
Norsk English

Slik legger du belegg på veier, gangstier og plasser

slik legger du belegningsstein
Snorer er et godt hjelpemiddel når du skal legge et steinbelegg. Foto: SINTEF
Gangveier og spaserstier kan være vakre innslag i et hageanlegg. Med litt bakgrunnskunnskap kan du fint gjøre jobben selv.

Det fins flere typer materialer å velge mellom når man skal anlegge gangveier. Pass på å velge et dekke som harmonerer med omgivelsene og er tilpasset funksjonen  gangveien skal ha.

Boka Bygg i hagen viser detaljerte arbeidsbeskrivelser av hvordan du bygger støttemurer, hagedammer, trapper, gangveier og skjermvegger. 

Fundamentering for veier og plasser

Før man går i gang med å legge belegning, må man grave ut til et fundament. Fundamentet til ulike belegninger er i hovedsak det samme. Dybde og sammensetning avhenger av stedegne masser og hvor stor belastning belegningen skal tåle.

I løsningene som beskrives her, beregnes det kun for lettere belastning, det vil si arealer som utsettes for lett eller ingen kjøring.

Det kan være nødvendig å bruke fiberduk/filterduk for å skille mellom de stedegne massene og fundamentet slik at finstoff ikke blander seg inn i fundamentet og gjør det ustabilt.

Ved ekstra svak grunn som bløt leire og myr, må det tas ekstra hensyn i forbindelse med fundamentering. Kontakt fagfolk i slike tilfeller.

Bærelag på ikke-telefarlige masser

Benytt ca. 10–15 cm pukklag til utsjakting/oppbygging. Avrett med finere masser på toppen slik at settelaget for selve belegget ikke forsvinner ned i pukken.

Det er viktig at fundamentet komprimeres skikkelig og legges med riktig fall før selve belegget legges.

Bærelag på telefarlige masser (innkjørsler og liknende)

Det må sjaktes ut til fundament ca. 30-35 cm under ferdig nivå.

Det er viktig at selve traubunnen er jevn og med fall, slik at vannet renner ut fra husvegger og videre ut før man begynner å bygge opp med pukk. Legg fiberduk i bunnen og på sidene slik at massene ikke blandes.

Slik legger du betongstein og teglstein

  • Legg ut settelag på godt komprimert fundament, som tidligere beskrevet. Husk fall på alle lag i fundament/bærelag og på toppen, minimumsfall ca. 2 %. Det anbefales å bruke finpukk som settelag, et lag på ca. 5 cm.
  • Sett ut retningssnorer og sjekk retningen for ca. hver femte rekke.
  • Som for gatesteinsbelegg, må også belegningsstein av betong eller tegl legges mot en kant. Start med kanten, den settes i jordfuktig betong.
  • Som bærelag til belegningsstein anbefales 0–32 mm pukk eller tilsvarende.
  • Når forarbeidene er gjort, bærelaget er utlagt, avrettet og komprimert, og kantene er satt, kan selve beleggsarbeidet starte.
  • Legg settelaget jevnt utover og avrett med en lekt eller liknende og komprimer lett.
  • Legg belegningen i det mønsteret du har valgt.
  • Fugene beregnes til ca. 3 mm bredde (2–5 mm), fugemasse 0–4 mm steinmel. Gjennomgående fuger skal danne rette linjer. Sett opp snorer som retningslinjer.
  • Ved behov for deling av stein er det viktig at små biter, mindre enn 1/3 av normalsteinens lengde, aldri brukes. Del heller to steiner.
  • Fugene fylles med fugesand ettersom man arbeider seg framover. Overflaten kostes og vibreres lett med en platevibrator. Etter vibreringen vil det være behov for etterfylling av fugene.

Boka fra SINTEF fokuserer på byggtekniske løsninger. Detaljerte tegninger, fotografier og arbeidsbeskrivelser viser prosessene.

Kontaktperson