Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF prøver gulvbelegg av herde- og termoplast

Slitasjeprøving med rullende hjul på et polyuretanbelegg. Foto: SINTEF
Når du velger gulvbelegg, er det viktig å vurdere produktegenskapene med tanke på bruken av gulvet.

SINTEF er en nøytral tredjepart som kan prøve et vidt spekter av gulvbelegg og andre byggematerialer, dokumentere produkters egenskaper, og vurdere egnethet i bruk på bakgrunn av dette.

SINTEF har lang erfaring med prøving av ulike egenskaper på forskjellige typer gulvbelegg, og i 2013 gjennomførte vi en studie av gulvbelegg av epoksy, polyuretan, polyurea og akryl (MMA). Vi mottok prøver fra åtte leverandører, og testet ripemotstand, inntrykkingsmotstand, slitestyrke mot rullende hjul samt slitestyrke ved Frick-Taber-prøving. Prøvemetodene ble valgt etter innspill fra byggeiere, entreprenører, leverandører, produsenter og brukere.

Slitasjeprøving med rullende hjul

Prøvemetoden etterligner reell bruk av golvbelegget ved hard belastning i f.eks. lager, verksted eller produksjonslokaler. Prøven av plastbelegg blir lagt på en betonghelle med dimensjoner 500 x 500 mm og utsatt for repeterende 10000 sykluser i et gitt kjøremønster av et stålhjul med 125 mm i diameter og 40 mm bredde ved en belastning på 2 kN. Prøven blir utsatt for en kombinasjon av trykk- og skjærbelastning.

Epoksyproduktene oppnådde gode resultater, mens akrylproduktene fikk større skader ved denne prøvingen. Belegg av polyuretan og polyurea fikk varierende grad av skader. Alle belegg hvor det er strødd i sand eller andre produkter som gjør overflaten ujevn, fikk synlig slitasje øverst på belegget.

Slitasjeprøving med Frick-Taber-prøving

Prøving av slitasje ved Frick-Taber-prøving utføres i en prøvemaskin som roterer prøven (100 x 100 mm) samtidig som et lite hjul med et slitasjemedium ligger oppå prøvene. Ved Frick-Taber-prøving belastes overflaten med en normalkraft på 2,5 N, og slitasje i form av massetap registreres. Dette er en raskere og mer letthåndterlig prøvemetode enn rullende hjul, som utsetter prøven for lettere belastning. Flere produkter som ikke besto prøvingen med rullende hjul, viste veldig gode resultater ved Frick-Taber-prøvingen. Polyureaproduktene klarte denne prøvingen best. De andre produktene ga varierende resultater.

Prøving av ripemotstand

Ripemotstand ble prøvd med en mobil ripemotstandsmåler som også brukes i felt. En diamantspiss belastes med lodd fra 0,5 – 6 N og blir rotert én omdreining. Gulvbelegget blir visuelt undersøkt etter testing. Prøvemetoden er meget aktuell siden belegg av herde- og termoplast ofte har lav ripemotstand. Metoden er rask og effektiv, og prøvemaskinen er enkel å ta med seg ved undersøkelser på gulvbelegg i felt. De fleste av de polyureabaserte produktene viste bedre resultater enn de andre produkttypene. Overflatens struktur har også betydning, da det blir mindre synlige riper på belegg med ujevn overflate.

Inntrykningsmotstand

Inntrykkingsmotstand i overflaten ble testet med en Shore D måler. Prøvemetoden kan kun benyttes på belegg med jevn/homogen overflatestruktur, og er ikke egnet på f.eks. belegg hvor det er strødd sand i prøvene. Herdeplaster har generelt høy inntrykkingshardhet. Av de prøvde produktene viste spesielt epoksy og til dels akryl høy hardhet. Polyurea og polyuretan har lavere inntrykkingsmotstand.

Andre prøvemetoder

For gulvbelegg av herde- og termoplast kan det også være aktuelt å prøve heftfasthet, slagfasthet, kjemikaliemotstand, rissoverbyggende evne, friksjon/sklisikkerhet og termiske egenskaper.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson