Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg sikre rekkverk etter TEK17

Balkonger, terrasser og liknende med høydeforskjell større eller lik 0,5 m til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk. Illustrasjonen viser eksempel på skjerming mot støy og innsyn. Ill.: SINTEF Byggforsk
Balkonger, terrasser og liknende med høydeforskjell større eller lik 0,5 m til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk. Illustrasjonen viser eksempel på skjerming mot støy og innsyn. Ill.: SINTEF Byggforsk
Manglende eller feil utført rekkverk kan få fatale konsekvenser. Byggforskserien har oppdaterte retningslinjer for hvordan man bygger sikre rekkverk.

Byggforskserien viser hva sikkerhetskravene i TEK17 betyr for utformingen av rekkverk.

536.112 Rekkverk (for abonnenter) tar for seg prosjektering og utførelse av rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser i ved bygninger. Anvisningen er nå oppdatert, med blant annet en presisering av krav til åpninger i øvre del av rekkverket.

Anvisningen tar også for seg hensyn til estetikk, dimensjonering etter Eurokode-standarder, samt utførelse av henholdsvis aluminiums-/stålrekkverk og trerekkverk med aktuelle kledninger. Rekkverkskledninger av glass er grundig behandlet, med dimensjoneringstabell.

Høyde og utforming

Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer at man ikke faller ned der det er farlige høydeforskjeller. Rekkverk skal utformes slik at de hindrer klatring. Man må ta særlig hensyn slik at barn ikke kan skade seg eller lett kan klatre over. For å hindre at barn kan krype gjennom åpninger i rekkverket, er det maksgrenser for åpninger mellom spiler og bredde på spalter i rekkverk.

Barnehager, balkonger for boliger og trapperom som er felles for flere boliger, har et permanent behov for spesiell barnesikring. Det dreier seg først og fremst om å hindre at barn klatrer på rekkverkene. Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Rekkverket kan også utformes slik at det blir umulig å klatre over, for eksempel med kraftig overheng.

Håndlist i trapp og rampe

Mange er ikke klar over at det skal være håndlist på begge sider i trapper og ramper. I bygninger med krav om tilgjengelig boenhet eller universell utforming skal håndlist være utformet slik at den gir godt grep, ha tilnærmet rundt tverrsnitt og være godt synlig mot bakgrunnsfargen. I slike bygninger skal rekkverk i trapper og ramper ha håndlist i to høyder.

I alle boligblokker hvor det er krav om heis, skal leilighetene oppfylle krav til tilgjengelig boenhet. Dette gjelder de fleste nye boligblokker.

Ekstra sikkerhetstiltak

Møbler og annet plassert direkte inntil brystning eller rekkverk innebærer en risiko for at barn klatrer opp, med fare for å falle over rekkverket. I slike tilfeller må man derfor vurdere ekstra sikkerhetstiltak, som eksempelvis en skjerm.

Rekkverk festet på toppen av eller på utsiden av en lav parapet eller brystning øker faren for at brystningen blir benyttet som fotfeste for klatring. Velger man likevel en slik løsning, må man øke rekkverkshøyden tilsvarende, eller utforme rekkverkets øvre avslutning slik at det hindrer klatring over rekkverket.

Les mer

Videre beskrivelse av krav og anbefalinger, materialer, dimensjonering og utførelse finnes i Byggforskserien 536.112 Rekkverk (for abonnenter).

...

Kontaktperson