Til hovedinnhold

SINMOD

SINMOD

Forsker
996 20 293

SINMOD er et numerisk havmodellsystem som har vært under kontinuerlig utvikling ved SINTEF siden 1987. Modellsystemet kobler og simulerer fysiske og biologiske prosesser i havet. Modellsystemet er etablert for både den nordlige og sørlige halvkule. Norskekysten er representert i en rekke modellområder ned til 32 m romlig oppløsning.

Prosjekter

Tjenester

Havmodellen SINMOD har en rekke anvendelser og brukes til å levere et bredt spekter av forskning og tjenester. Modellen kan enkelt videreutvikles og tilpasses for våre kunders behov og anvendelser.


Eksempler på tjenester og anvendelser:

• Beregning av vannkontakt mellom havbrukslokaliteter, spredning av lus og virus
• Beregning av spredning og sedimentering av oppløst og partikulært avfall fra havbrukslokaliteter
• Beregning av strømforhold for utredning av maritime installasjoner, havbrukslokaliteter, brobygging og mudring og deponering av masse
• Forskning på fysiske og biologiske prosesser i havet – primærproduksjon, zooplanktonpopulasjoner og vekstpotensial for ekstraktiv akvakultur (f.eks. tare og blåskjell)
• Forskning på virkning av klimaeffekter på primær- og sekundærproduksjon i havet

Operasjonell kjøring

SINMOD er satt opp for å kunne kjøres operativt. Et eksempel på varsling av temperatur og algekonsentrasjoner finnes her.

Referanser

Om SINMOD


SINMOD er et modellsystem som er utviklet ved SINTEF siden 80 tallet. Modellens hovedmotor er en 3D hydrodynamisk modell. Den er basert på Navier-Stokes-likningene som løses ved endelige differansers metode på et regulært Arakawa C-grid.

Modellen drives av atmosfæriske krefter, ferskvannsavrenning og tidevann. Videre settes strøm og tetthet som grensebetingelser. En mer detaljert beskrivelse av den hydrodynamiske modellen finnes i Slagstad og McClimans (2005). Modellen ble opprinnelig satt opp for Barentshavet, men den er nå anvendt i flere områder både på den nordlige og sørlige halvkule (Chile, New Zealand, Brasil). Oppløsningen varierer fra 12 km til 32 m horisontal rutestørrelse.

En økosystemmodell for de lavere trofiske nivåene, inkludert en avansert populasjonsmodell for raudåte, har blitt utviklet parallelt med den hydrodynamiske modulen. Modellen har vært brukt i en rekke studier av nordiske og Arktiske økosystem. Deler av modellen finnes beskrevet i Wassmann et al. 2006. En oppdatert versjon av modellen for raudåte finnes i Alver et al. 2016.

Det er også utviklet en modeller for vekst av blåskjell (Handå et al., 2011) og tare (Broch et al., 2013).

Resultater fra SINMOD er brukt i rundt 90 artikler publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Kontakt

Dag Slagstad

Spesialrådgiver
982 45 041
Navn
Dag Slagstad
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
982 45 041
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Ole Jacob Broch

Seniorforsker
913 53 763
Navn
Ole Jacob Broch
Tittel
Seniorforsker
Telefon
913 53 763
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Ingrid Helene Ellingsen

Seniorforsker
415 40 763
Navn
Ingrid Helene Ellingsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
415 40 763
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Øyvind Knutsen

Forsker
996 20 293
Navn
Øyvind Knutsen
Tittel
Forsker
Telefon
996 20 293
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Finn Are Michelsen

Forsker
930 59 361
Navn
Finn Are Michelsen
Tittel
Forsker
Telefon
930 59 361
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker
+47 453 94 615
Navn
Ragnhild Lundmark Daae
Tittel
Forsker
Telefon
+47 453 94 615
Avdeling
Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Kunder

Norge

Norges Forskningsråd / Norwegian Research Council
EU

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)
Marine Harvest
Lerøy Seafood Group
Salmar

Møre- og Romsdal Fylkeskommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Troms Fylkeskommune

Statoil
DNV
Nordic Mining
Statens vegvesen

Chile

Salmones Antartica
Salmones AquaChile
Mainstream Chile
Holding &Trading
Salmones Multiexport
Camanchaca
Congelados del Pacifico
Marine Harvest Chile
Los Fiordos
Multiexport Foods
Blumar
Yadran
Ventisqueros
GMT