Til hovedinnhold
Norsk English

SINMOD

SINMOD er et numerisk havmodellsystem som har vært under kontinuerlig utvikling ved SINTEF siden 1987. Modellsystemet kobler og simulerer fysiske og biologiske prosesser i havet. Modellsystemet er etablert for både den nordlige og sørlige halvkule. Norskekysten er representert i en rekke modellområder ned til 32 m romlig oppløsning.

Kontaktperson

Tjenester

Havmodellen SINMOD har en rekke anvendelser og brukes til å levere et bredt spekter av forskning og tjenester. Modellen kan enkelt videreutvikles og tilpasses for våre kunders behov og anvendelser.


Eksempler på tjenester og anvendelser:

• Beregning av vannkontakt mellom havbrukslokaliteter, spredning av lus og virus
• Beregning av spredning og sedimentering av oppløst og partikulært avfall fra havbrukslokaliteter
• Beregning av strømforhold for utredning av maritime installasjoner, havbrukslokaliteter, brobygging og mudring og deponering av masse
• Forskning på fysiske og biologiske prosesser i havet – primærproduksjon, zooplanktonpopulasjoner og vekstpotensial for ekstraktiv akvakultur (f.eks. tare og blåskjell)
• Forskning på virkning av klimaeffekter på primær- og sekundærproduksjon i havet

Operasjonell kjøring

SINMOD er satt opp for å kunne kjøres operativt. Et eksempel på varsling av temperatur og algekonsentrasjoner finnes her.

Om SINMOD


SINMOD er et modellsystem som er utviklet ved SINTEF siden 80 tallet. Modellens hovedmotor er en 3D hydrodynamisk modell. Den er basert på Navier-Stokes-likningene som løses ved endelige differansers metode på et regulært Arakawa C-grid.

Modellen drives av atmosfæriske krefter, ferskvannsavrenning og tidevann. Videre settes strøm og tetthet som grensebetingelser. En mer detaljert beskrivelse av den hydrodynamiske modellen finnes i Slagstad og McClimans (2005). Modellen ble opprinnelig satt opp for Barentshavet, men den er nå anvendt i flere områder både på den nordlige og sørlige halvkule (Chile, New Zealand, Brasil). Oppløsningen varierer fra 12 km til 32 m horisontal rutestørrelse.

En økosystemmodell for de lavere trofiske nivåene, inkludert en avansert populasjonsmodell for raudåte, har blitt utviklet parallelt med den hydrodynamiske modulen. Modellen har vært brukt i en rekke studier av nordiske og Arktiske økosystem. Deler av modellen finnes beskrevet i Wassmann et al. 2006. En oppdatert versjon av modellen for raudåte finnes i Alver et al. 2016.

Det er også utviklet en modeller for vekst av blåskjell (Handå et al., 2011) og tare (Broch et al., 2013).

Resultater fra SINMOD er brukt i rundt 90 artikler publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift.

Kontakt

Kunder

Norge

Norges Forskningsråd / Norwegian Research Council
EU

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL)
Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)
Marine Harvest
Lerøy Seafood Group
Salmar

Møre- og Romsdal Fylkeskommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Troms Fylkeskommune

Statoil
DNV
Nordic Mining
Statens vegvesen

Chile

Salmones Antartica
Salmones AquaChile
Mainstream Chile
Holding &Trading
Salmones Multiexport
Camanchaca
Congelados del Pacifico
Marine Harvest Chile
Los Fiordos
Multiexport Foods
Blumar
Yadran
Ventisqueros
GMT