Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet

Et sikkert samfunn er et samfunn som er i stand til å fungere også når det blir satt under press. Det er et samfunn hvor kritiske samfunnsfunksjoner sjelden blir satt ut av spill og hvor ulykker, naturskader og ondsinnede handlinger ikke fører til store negative konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det er et samfunn hvor organisasjoner og myndigheter er i stand til å kontrollere de farene vi klarer å forutse, samtidig som vi er i stand til å håndtere de scenarioene vi ikke har vært i stand til å forutse.
  • SINTEF gjennomfører risikovurderinger knyttet til samfunnskritiske systemer og infrastruktur
  • Vi utvikler kunnskap for å bli i stand til å kartlegge og håndtere risikoer som ligger i avhengighetene mellom systemer og infrastrukturer
  • Vi utvikler ny kunnskap for å forbedre samordningen mellom aktørene som er ansvarlige for samfunnssikkerhet.

Fagmiljø

Forskningsleder