Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Rørledninger og stigerør (risers)

Rørledninger og stigerør (risers)

Tilbake til Ekspertise
Vi utvikler avanserte numeriske og eksperimentelle metoder for analyse av strukturer og integritetsvurdering av "risers", kontrollkabler, strømkabler og rørledninger. Vår teknologi er basert på en kombinasjon av teoretisk kunnskap, utstrakt bruk av laboratorier og tverrfaglig ingeniørkompetanse.

SINTEF Materialer og kjemis kompetanseområder omfatter:

  • Materialteknologi
  • Dynamisk påvirkning av strukturer
  • Flow assurance
  • Utmatting
  • Belegg

Konserndirektør
952 71 607