Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Reisevaner

Reisevaner

Kunnskap om befolkningens reisevaner er et viktig grunnlag for å kunne planlegge det framtidige transporttilbudet.
  • Informasjon fra reisevaneundersøkelser brukes for å følge utviklingen i befolkningens reisevaner over tid, og for å studere effekter av konkrete tiltak som gjøres i transportsystemet. Slike tiltak kan være nye transporttilbud som en bybane eller etterspørselsregulerende virkemidler som bompengesystemer.

  • Data fra reisevaneundersøkelser inngår også i grunnlaget for transportmodellene som brukes i transportplanlegging.

  • SINTEF har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av reisevaneundersøkelser, og med å analysere og tolke data fra disse. Gjennom dette arbeidet har vi bygget opp høy kompetanse på de mekanismene som ligger til grunn for befolkningens transportbehov og reiseatferd.

  • SINTEF jobber også aktivt med å videreutvikle datainnsamlingsmetodene for reisevaneundersøkelser, ved å ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi.

Fagmiljø

Forskningsleder