Til hovedinnhold

Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy

Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse løsningene. Videre må NBL-installasjoner forvaltes riktig helt fra starten av og setter krav til hele planleggings-, design- og byggeprosessen, inkludert drifts- og vedlikeholdsfasen. På den annen side, avhenger beslutningstaking i anleggsforvaltning av vannrelatert infrastruktur i høy grad av tilgjengelige data om anleggenes egenskaper og drifts- og vedlikeholdsaktiviteter (DOV). Følgelig er det et stort behov for et generelt NBL dokumentasjonsverktøy som består av en «datastruktur» som lar anleggsforvaltere registrere nyttig og nødvendig informasjon om NBL. Datastrukturen som presenteres i denne veilederen skal kunne tilpasses forskjellige NBL, og gi mange fordeler til forskjellige aktører/interessenter avhengig av deres spesifikke interesse for emnet. Datastrukturen skal også være fleksibel slik at den tar hensyn til en «systemløsning», dvs. at den må kunne vurdere de samlede virkningene av to eller flere NBLsatt i system. Datastrukturen skal også danne et utgangspunkt for å kunne hente inn data om NBL til ulike verktøy for dokumentasjon, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Den foreslåtte datastrukturen oppfyller også krav til FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling)-dokumentasjon iht. NS3456. Montering av sensorer kan forbedre overvåking av NBL-installasjoners ytelse og status på en mer kvantitativ måte. Dette vil også bidra til å evaluere nødvendige vedlikeholdstiltak og/eller rehabilitering av NBL-installasjonen i løpet av dens driftsperiode. Mens NBL gir forventning om lave byggekostnader, drift- og vedlikehold, kan montering av sensorer føre til betydelige investeringskostnader i tillegg til mulig forhøyede driftskostnader. Det må derfor overveies nøye hvilke(n) sensortype(r) og parameter(e) som skal overvåkes, hvis en NBL-installasjon skal utstyres med sensorer, og i hvilken grad disse sensorene er nyttige for driften av den aktuelle NBL. Denne veilederen gir tre eksempler på anvendelse av datastruktur for to Klima 2050-piloter og en kommersiell, prefabrikkert NBL-installasjon. Dette verktøyet er en videreutvikling av den engelske versjonen som ble publisert i november 2019 (Raspati, G, Bruaset, S, Sivertsen, E, Møller-Pedersen, P & Røstum, J: Documentation tool of nature-based-solutions - a guideline. Klima 2050 Report 18. Trondheim 2019. ISBN: 978-82-536-1642-1).
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 237859
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
2020
Publisert i
Klima 2050 Report
Forlag
SINTEF akademisk forlag
Hefte nr.
19
ISBN
978-82-536-1648-3