Til hovedinnhold

Process-related risks in refurbishment of dwellings using prefabricated wall elements with integrated PV and ventilation ducts

Process-related risks in refurbishment of dwellings using prefabricated wall elements with integrated PV and ventilation ducts

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / 723829
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
2019
Publisert i
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)
ISSN
1755-1307
Forlag
IOP Publishing
Årgang
352
Hefte nr.
1