Til hovedinnhold

Optimizing design and operation of chilling tank for Atlantic salmon

Optimizing design and operation of chilling tank for Atlantic salmon

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 269175
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
År
2019
Publisert i
Actes du ... Congres international du froid
ISSN
1025-9031
Forlag
International Institute of Refrigeration
Bok
25th IIR International Congress of Refrigeration Proceedings
Hefte nr.
ICR 2019
ISBN
978-2-36215-035-7
Side(r)
2948 - 2955