Til hovedinnhold

Refrigeration to prevent food losses

Refrigeration to prevent food losses

Kategori
Del av bok/rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 281262
  • Norges forskningsråd / 261709
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2019
Publisert i
Actes du ... Congres international du froid
ISSN
1025-9031
Forlag
International Institute of Refrigeration
Bok
25th IIR International Congress of Refrigeration Proceedings
Hefte nr.
ICR 2019
ISBN
978-2-36215-035-7
Side(r)
2956 - 2963