Til hovedinnhold

Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet. Vitenskapelige scenario - hva vil fremtiden bringe?

Scenarieutvikling for lavutslippssamfunnet. Vitenskapelige scenario - hva vil fremtiden bringe?

Kategori
Mediebidrag
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 209697
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / SINTEF Energi AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Media
PODCAST
Dato
14.11.2018
År
2018