Til hovedinnhold

Dynamic simulation of simultaneous HVDC contingencies relevant for vulnerability assessment of the nordic power system

Dynamic simulation of simultaneous HVDC contingencies relevant for vulnerability assessment of the nordic power system

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 255226
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2019
Forlag
IEEE
Bok
2019 IEEE Milan PowerTech
ISBN
978-1-5386-4722-6