Til hovedinnhold

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Helhetsvurdering for bruk av kaliumklorid som salterstatter i matvarer

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Norsk matindustri representert i SaltNett, ønsker en tydeligere anbefaling av mulighetsrommet for bruk av kalium som salterstatter i mat, for ytterligere saltreduksjon i sine matvarer. SaltNett1 ber Helsedirektoratet om en oppdatert nytte- og risikovurdering ved bruk av kaliumklorid som salterstatter i mat, basert på ny kunnskap og realistiske nivåer av kaliumklorid. SaltNett ønsker en total vurdering ved bruk av kalium som salterstatter, hvor i) positive helseeffekter av å redusere natriuminnholdet veies opp mot potensielle negative effekter av økt kaliuminnhold i kostholdet, eller ii) gjennomgang av VKM-rapporten hvor det gjennomføres beregninger med 20-30% erstatning som vil være realistiske nivåer.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Greiff Kirsti
  • Grini Ida Synnøve Bårvåg
  • Hovland Ellen Margrethe
  • Sødring Marianne Sundt
  • Brunborg Linn Anne Bjelland
  • Knutsen Gunn Harriet
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • NOFIMA
År
2017
Forlag
SINTEF Ocean AS