Til hovedinnhold

Hva er et pasientforløp?

Hva er et pasientforløp?

Kategori
Rapport
Sammendrag
Pasientforløp har nærmest blitt et obligatorisk uttrykk i helsesammenheng, enten du er politiker, sykepleier, eller IT-ansvarlig. Denne rapporten oppsummerer resultater fra et forprosjekt der vi har undersøkt selve begrepet pasientforløp. Vi benytter et pasientsentrisk perspektiv på pasientforløp, og setter dette i sammenheng med definisjoner fra forvaltningen. Deretter ser vi på hvordan pasientforløp kan modelleres og beskrives. Hoveddelen av rapporten omhandler resultater fra en intervjustudie med seks personer
som representerer klinikere, teknologer og forvaltere i helse- og omsorgssektoren. Studien går i dybden på hvordan pasientforløp forstås fra ulike fagperspektiver, hvilke formater som er i bruk og standardisering av pasientforløp. Til slutt diskuterer vi nytteverdien av en modellbasert tilnærming til pasientforløp for å støtte effektiv kommunikasjon mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren og legge til rette for digitalisering.
Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102017824
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01445
ISBN
978-82-14-06783-5