Til hovedinnhold

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Aktørenes tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av rundt 100 dokumenter. Disse fokuserer i stor grad på utfordringer hvor det er behov for forbedring. Utfordringene er systematisert i åtte tema med hensyn til tilstandsvurdering, vedlikehold og oppfølging. Utvalgte utfordringer er identifisert og tilhørende problemstillinger definert. Rapporten gir et grunnlag for valg av problemstillinger for nærmere utdyping i en hovedstudie. I tillegg utgjør den et kunnskapsgrunnlag som kan benyttes både internt hos Ptil, blant annet til planlegging av tilsynsaktiviteter, og hos næringen forøvrig. Operatører og leverandører kan benytte informasjonen i rapporten til kontinuerlig forbedring av egen vedlikeholds- og barrierestyring. Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102016514-2
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
2018
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01086
ISBN
9788214068597