Til hovedinnhold

Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES

Decarbonization of transport; Short version of a position paper prepared by FME MoZEES and FME CenSES

Kategori
Rapport/avhandling
Oppdragsgiver
 • Norges forskningsråd / 257653
 • Norges forskningsråd / 209697
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Fridstrøm Lasse
 • Tomasgard Asgeir
 • Eskeland Gunnar
 • Espegren Kari Aamodt
 • Rosenberg Eva
 • Helgesen Per Ivar
 • Lind Arne
 • Ryghaug Marianne
 • Berg Heidi Bull
 • Walnum Hans Jakob
 • Ellingsen Linda Ager-Wick
 • Graabak Ingeborg
Institusjon(er)
 • Transportøkonomisk institutt
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Institutt for energiteknikk
 • Enova SF
 • Universitetet i Oslo
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF AS
 • Vestlandsforsking
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet