Til hovedinnhold

HydroBalance - Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower

HydroBalance - Roadmap for large-scale balancing and energy storage from Norwegian hydropower

Kategori
Rapport/avhandling
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 228714
  • Norges forskningsråd / 193818
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Høgskolen i Innlandet
  • Norsk institutt for naturforskning
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2018
Sted
Trondheim
Forlag
SINTEF Energy Research
ISBN
978-82-14-06620-3