Til hovedinnhold

Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose. Erfaringer fra prosjektet MS-DOS

Digital oppfølging og støtte for personer med multippel sklerose. Erfaringer fra prosjektet MS-DOS

Kategori
Rapport
Sammendrag
MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordringer personer med MS opplever på grunn av sin sykdom, og vurdere i hvilken grad digitale verktøy kan gjøre livet bedre for denne gruppen. Denne rapporten gir et overblikk over helsetilbudet til personer med MS. Deretter presenteres resultater fra en dybdestudie hvor vi følger tre personer med MS over en periode på seks uker. Metoden vi har brukt er observasjon og intervjuer, samt kartlegging av planlagte og reelle pasientforløp ved hjelp av Customer Journey Modelling Language. Rapporten presenterer til slutt muligheter for bruk av digitale støtteverktøy, og forslag til videre studier

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet ved Innomed
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102017176
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
  • MS-Senteret Hakadal AS
  • Oslo universitetssykehus HF
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00744
ISBN
978-82-14-06905-1