Til hovedinnhold

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite spalting, god konsistens og lite blod i filetene, dette i motsetning til den tradisjonelt leverte hysen fra en annen båt. Når fisken lagres videre i 1 døgn så blir disse forskjellene litt mindre, men levendelevert hyse kommer klart best ut her også, noe som viser at den tåler lagring bedre. For å oppnå best mulig kvalitet er det viktig at levendelevert hyse prosesseres raskest mulig. Noen av de viktigste funnene så langt i prosjektet er: • Det er mulig å levere levende hyse rett til landanlegg for kontrollert slakting og videre pre-rigor prosessering. • De største utfordringene med spalting, konsistens og blod kan minimeres med levendelevering og pre-rigor filetering. • Produksjonsutbytte øker og samtidig vil andelen som kan benyttes til høykvalitetsprodukter øke kraftig sammenlignet med tradisjonell produksjon. • Kvalitetsforbedringen ser ut til å opprettholdes under lagring som filet.
Oppdragsgiver
  • Nofima AS / 11878
  • Nofima AS / 11194
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond / 901279
  • Nofima AS / 11721
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • NOFIMA
  • NOFIMA
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2018
Publisert i
Nofima rapportserie
ISSN
1890-579X
Sted
Tromsø
Forlag
Nofima AS
Hefte nr.
15/2018
ISBN
978-82-8296-551-4