Til hovedinnhold

Ny metode gjør det mulig med direkte numerisk simulering av trefase-strømning av CO2

Ny metode gjør det mulig med direkte numerisk simulering av trefase-strømning av CO2

Kategori
Informasjonsmateriale
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/ny-metode-gjor-det-m
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi