Til hovedinnhold

Modellering av oljedrift og tiltak for Jan Mayen, Svalbard og Bjørmøya

Modellering av oljedrift og tiltak for Jan Mayen, Svalbard og Bjørmøya

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
SAMMENDRAGSammendragstekstKystverket gjennomfører prosjektet beredskapsanalyser for Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya. I den forbindelse ble SINTEF bedt om å gjennomføre modellering av oljedrift og tiltak for 6 scenarioer (utslippshendelser) for akutt oljeutslipp fra skip. Scenariobasert beredskapsanalyser for de ulike scenarioene ble utført ved bruk av OSCAR (Oil Spill Contingency And Response) 3-D modellverktøy. I størrelsesorden er 60 enkeltsimuleringer blitt gjennomført for de 6 hendelsene med forskjellige tiltakspakker (TP) og responstider (RT), definert av Kystverket. Hver hendelse er evaluert med fokus på:• Oljedrift• Oppsamlet og/eller dispergert olje• Lengde kystlinje påvirket• Havområde påvirketMassebalanser for de forskjellige simuleringene er vist for hvert scenario.
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
2014
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214057546