Til hovedinnhold

A breakthrough in IGCC efficiency with CO2 capture (COMPOSITE)

A breakthrough in IGCC efficiency with CO2 capture (COMPOSITE)

Kategori
Poster
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 239802
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Presentert på
CLIMIT SUMIT
Dato
23.05.2017 - 23.05.2017
År
2017