Til hovedinnhold

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

Kategori
Rapport
Sammendrag
SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer utarbeidet i samarbeid med partnerne. Denne rapporten oppsummerer case-kjøringer, analyser og resultater fra prosjektet, samt forutsetninger for analysene som er utført.
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 239093
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
2017
Forlag
SINTEF akademisk forlag